Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Oblicz swoje stypendium

Użyj Kalkulatora stypendialnego

Wybierz tryb studiów, na którym chcesz studiować:
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Wpisz liczbę punktów uzyskaną na maturze:
Język polski
Wpisz poprawną liczbę punktów
Język obcy
Wpisz poprawną liczbę punktów
Matematyka
Wpisz poprawną liczbę punktów
Wybierz kierunek studiów, na którym chcesz studiować:
Wybierz kierunek